Menu
  • En-Lt
Visą karjerą mane lydėjo nuolatinis tobulumo troškimas, didelis dėmesys dizainui ir ryžtas visuomet naudoti reklamos verslą tarnauti visuomenei. Jean-Claude Decaux

 

ESG strategija

 

JCDecaux įmonių grupė pristatė naująją ESG strategiją iki 2030-ųjų metų bei tapo oficlialia JT darnaus vystymosi tikslų visuomeninės svarbos interesų komunikacijos ambasadore. Mūsų naujosios tvarumo strategijos 2030-iesiems tikslas yra tęsti dabartinius įsipareigojimus bei toliau spręsti svarbius socialinius ir planetos iššūkius.

TVARIŲ GYVENAMŲJŲ ERDVIŲ LINK
MAŽESNIO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI LINK
ATSAKINGOS DARBO APLINKOS LINK
Kurti statinius ir paslaugas, kurie teiktų naudą visiems


Lyderiauti kuriant atsakingas naujoves.


Sistemingai diegti ekologinį projektavimą, gerinti aplinkosauginius ir socialinius gaminių  parametrus.

 

 

 

Aktyviai prisidėti prie CO2 emisijos neutralizavimo pasaulyje


Sumažinti CO2 emisiją, generuojamą mūsų veiklos ir tiekimo grandinės.


Laipsniškai įgyvendinti nulinės korporatyvinės CO2 emisijos politiką.

 

 

 

Būti atsakingu darbdaviu


Užtikrinti pagarbą pagrindinėms socialinėms vertybėms.


Skatinti atsakingą sveikatos ir saugos kultūrą.


Remti darbuotojų augimą ir tobulėjimą.


Skatinti įvairovę ir įtrauktį.

Skatinti atsakingą lauko reklamą


Skatinti atsakingas lauko reklamos kampanijas.


Prižiūrėti skaitmeninių ekranų saugumą aukščiausiu lygiu.


Tapti viešųjų interesų ambasadoriais skatinant JT strateginius tikslus (SDG). 


Sumažinti mūsų veiklos neigiamą poveikį aplinkai


Prioretizuoti atsakingą atliekų tvarkymą.


Skatinti saikingą vandens vartojimą.


Dirbti siekiant apsaugoti biologinę įvairovę.

 

 

 

 

Vystyti veiklą, vadovaujantis aukščiausiais standartais


Laikytis etiško elgesio ir kovoti su korupcija.


Bendradarbiauti su tiekėjais, siekiant gerinti jų socialinį ir ekologinį poveikį.


Užtikrinti asmens duomenų apsaugą.

 

 

 

Parama JT tvaraus vystymosi tikslams

 

JCDecaux įmonių grupė tapo oficialia Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų komunikacijos ambasadore visuomeninės svarbos interesams palaikyti. Jungtinių Tautų organizacija yra iškėlusi 17 tikslų 2030-iesiems, kad galėtume įveikti iššūkius, su kuriais susiduria pasaulis. 

14 darnaus vystymosi tikslų prie kurių prisideda JCDecaux savo strategija, kasdiene veikla bei sprendimais, padedančiais kurti tvarius miestus

ENERGY. Reduce our impact.

At JCDecaux, we have developed several methods to limit energy our consumption . For our new street furniture, we are systematically using LED lighting and, on our existing stock, we are going back and replacing older technologies. We prioritise renewably-sourced electricity: in 2015, 37% of our power consumption was covered by green electricity. We are also seeking to reduce our fuel consumption by renewing our fleets of vehicles and training our employees in eco-driving. 

54% reduction in electricity consumption in Vilnius due to time relays installation

ENVIRONMENT. On all fronts.

Collecting rainwater, reducing the amount of water that we use to clean street furniture, using FSC- and PEFC-certified paper from sustainably-managed forests, using plant-based ink for our signage, recycling PVC billboards, and recycling our waste (59.3% in 2015) – Our concern for the environment is in everything we do. The same goes for our street furniture: choosing materials responsibly, optimising the use of raw materials as resources during production, refurbishing certain street furniture for re-use, and reducing the generated waste.

100% of paper which JCDecaux Lithuania uses for posters printing, has been FSCE certified and is recycled after usage

ECONOMY. Local player. Local employer.

We strive to operate as locally as possible, to be ever closer to our partners, be they cities, transit authorities, or shopping centres. Thus, we contribute to the local economy by creating stable jobs in each country: in 2015, 94.1% of our employees were on permanent contracts. By giving local advertisers visibility, we are also players in the local economy.

SAFETY. Stay strict. Stay ahead.

The environments in which our street furniture is installed require extreme rigour in terms of safety for our teams as well as the people who frequent these transfer sites. From working at heights, to road safety, and power safety, it is a priority of the Group to continuously improve the working conditions of our teams and ensure the safety of all parties involved.

100% of employees in the technical dept have been trained according to our strict Corporate Health and Safety policy