Menu
  • En-Lt

Visuomenės labui

Visą karjerą mane lydėjo nuolatinis tobulumo troškimas, didelis dėmesys dizainui ir ryžtas visuomet naudoti reklamos verslą tarnauti visuomenei. Jean-Claude Decaux

 

ESG strategija

 

JCDecaux įmonių grupė pristatė naująją ESG strategiją iki 2030-ųjų metų bei tapo oficlialia JT darnaus vystymosi tikslų visuomeninės svarbos interesų komunikacijos ambasadore. Mūsų naujosios tvarumo strategijos 2030-iesiems tikslas yra tęsti dabartinius įsipareigojimus bei toliau spręsti svarbius socialinius ir planetos iššūkius.

TVARIŲ GYVENAMŲJŲ ERDVIŲ LINK
MAŽESNIO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI LINK
ATSAKINGOS DARBO APLINKOS LINK
Kurti statinius ir paslaugas, kurie teiktų naudą visiems


Lyderiauti kuriant atsakingas naujoves.


Sistemingai diegti ekologinį projektavimą, gerinti aplinkosauginius ir socialinius gaminių  parametrus.

 

 

 

Aktyviai prisidėti prie CO2 emisijos neutralizavimo pasaulyje


Sumažinti CO2 emisiją, generuojamą mūsų veiklos ir tiekimo grandinės.


Laipsniškai įgyvendinti nulinės korporatyvinės CO2 emisijos politiką.

 

 

 

Būti atsakingu darbdaviu


Užtikrinti pagarbą pagrindinėms socialinėms vertybėms.


Skatinti atsakingą sveikatos ir saugos kultūrą.


Remti darbuotojų augimą ir tobulėjimą.


Skatinti įvairovę ir įtrauktį.

Skatinti atsakingą lauko reklamą


Skatinti atsakingas lauko reklamos kampanijas.


Prižiūrėti skaitmeninių ekranų saugumą aukščiausiu lygiu.


Tapti viešųjų interesų ambasadoriais skatinant JT strateginius tikslus (SDG). 


Sumažinti mūsų veiklos neigiamą poveikį aplinkai


Prioretizuoti atsakingą atliekų tvarkymą.


Skatinti saikingą vandens vartojimą.


Dirbti siekiant apsaugoti biologinę įvairovę.

 

 

 

 

Vystyti veiklą, vadovaujantis aukščiausiais standartais


Laikytis etiško elgesio ir kovoti su korupcija.


Bendradarbiauti su tiekėjais, siekiant gerinti jų socialinį ir ekologinį poveikį.


Užtikrinti asmens duomenų apsaugą.

 

 

 

Parama JT tvaraus vystymosi tikslams

 

JCDecaux įmonių grupė tapo oficialia Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų komunikacijos ambasadore visuomeninės svarbos interesams palaikyti. Jungtinių Tautų organizacija yra iškėlusi 17 tikslų 2030-iesiems, kad galėtume įveikti iššūkius, su kuriais susiduria pasaulis. 

14 darnaus vystymosi tikslų prie kurių prisideda JCDecaux savo strategija, kasdiene veikla bei sprendimais, padedančiais kurti tvarius miestus

Kuriame tvarų miestą kartu

 

ENERGIJA. Sumažinti mūsų poveikį.

 

Mažiname poveikį aplinkai ir diegiame naujoves, siekdami neutralizuoti veiklos CO2 emisiją. Sukūrėme keletą skirtingų metodų, siekdami sumažinti energijos suvartojimą. Lauko statiniams naudojame LED apšvietimą. Teikiame pirmenybę atsinaujinantiems elektros energijos gavimo būdams: 2022-aisiais metais 100% mūsų energijos vartojimo sudarė elektra iš atsinaujinančių išteklių. Kasmet mažiname degalų sąnaudas, atnaujindami automobilius ir apmokydami darbuotojus ekologinio bei ekonomiško vairavimo.

54% sumažinimas suvartojamos elektros energijos Vilniuje dėl laikino elektros išjungimo tam tikromis valandomis

APLINKOSAUGA. Visose srityse.

 

Siekiame rūpintis aplinka: taupome vandenį, kurį naudojame statinių plovimui, spaudai naudojame FSC ir PEFC sertifikuotą popierių iš tvariai prižiūrimų miškų bei augalinės kilmės dažus, perdirbame PVC skydų tentus bei rūšiuojame atliekas, laikantis nulinio jų patekimo į savartyną principų. Lauko statiniams taikome ekologinio projektavimo principus, naudojame atsakingai parinktas ilgaamžes medžiagas, optimizuojame žaliavų išteklius gamybos procese, mažiname susidarančių atliekų skaičių pakartotinai naudodami atnaujintus senus statinius.

100% popieriaus kurį JCDecaux Lietuva naudoja plakatų spausdinimui yra FSC sertifikuoti ir yra perdirbami po naudojimo

EKONOMIKA. Vietinis žaidėjas ir darbdavys.

 

Siekiame būti arčiau savo partnerių - miestų savivaldybių, transporto paslaugas teikiančių organizacijų, verslo klientų. Dalyvaujame šalies ekonomikoje suteikdami reklamdaviams vietas jų prekių ženklų komunikacijai. Prisidedame prie šalies ekonomikos gerinimo, kurdami nuolatines darbo vietas. 

SAUGUMAS. Būti reikliems. Būti priekyje.

 

Aplinka, kurioje montuojami JCDecaux statiniai, reikalauja ypatingai griežtos priežiūros ir saugumo sąlygų tiek mūsų darbuotojams, tiek daugybei miestiečių, kasdien praleidžiančių laiką transporto laukimo paviljonuose. JCDecaux grupė nuolatos tobulina reglamentus, mokymus, darbo sąlygas savo darbuotojams, dėdama visas pastangas, kad pagerintume savo darbuotojų saugą ir užtikrintume saugumą visiems aplinkiniams.

100% darbuotojų technikos departamente yra apmokyti pagal įmonės griežtą sveikatos ir saugumo reikalavimų programą