Menu Kontaktai

Asmens duomenų apsauga

JCDecaux įsipareigoja saugoti interneto naudotojo pateikiamos informacijos konfidencialumą. Bet kokiems interneto naudotojo pateiktiems asmens duomenims, kurių reikia norint naudotis tam tikromis JCDecaux paslaugomis, taikomos asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančios teisės normos. Vadovaujantis jomis interneto naudotojui yra užtikrinama teisė būti informuotam apie savo asmens duomenis ir jų tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti ar sunaikinti, taip pat sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą).

Tuo tikslu galima bet kada raštu kreiptis šiuo adresu:
UAB "JCDecaux LIETUVA", Vilniaus g. 31, Vilnius, LT-01402 Lietuva,
arba elektroniniu paštu: info.lt@jcdecaux.lt.

Tvarkydama asmens duomenis, JCDecaux turi teisę juos pateikti tretiesiems asmenims, nelaikomiems įgaliotais asmenimis, tik gavusi išankstinį rašytinį duomenų subjekto sutikimą. Įgaliotais asmenimis gauti ir tvarkyti asmens duomenis laikomi atitinkami JCDecaux darbuotojai, kurių funkcijos yra susijusios su tokių asmens duomenų tvarkymu ir (ar) jų saugumo užtikrinimu, taip pat JCDecaux partnerių ir paslaugų teikėjų įgalioti atstovai, kuriems asmens duomenys atskleidžiami tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina konkrečios prekės ar paslaugos teikimo tikslais. Išimtis, kai asmens duomenis privaloma pateikti be duomenų subjekto sutikimo nustato asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.
 

Slapukai

Slapukas – tai tekstinė rinkmena, saugoma interneto naudotojo galiniame įrenginyje, kurią svetainė naudoja informacijai į interneto naudotojo naršyklę siųsti ir naršyklėje sukauptai informacijai gauti. Slapukai įgalina svetainę tam tikrą laiką atsiminti jūsų veiksmus ir pasirinkimus (pvz., naršymo sesijos unikalus (ID) numeris, pasirinkta kalba, data), kad jums nereikėtų rinktis nustatymus iš naujo kas kartą, kai grįžtate į svetainę ar naršydami joje atidarote kitą jos puslapį.

Informuojame, kad apsilankymo šioje svetainėje metu jūsų interneto naršyklėje, kompiuterio kietajame diske arba mobiliojo ryšio įrenginyje gali būti instaliuojami nuolatiniai slapukai. Šie slapukai naudojami įvairiems tikslams:
- optimizuoti svetainės veikimą ir palengvinti naršymą joje, naudotojo pasirinkimams prisiminti;
- sudaryti galimybes svetainės lankytojo užsakytos paslaugos teikimui, tokios kaip prieiga prie tam tikrų paslaugų (prisijungti prie savo JCDecaux paskyros), lankytojo užklausoms, komentarams teikti;
- analizuoti svetainės tendencijas, svetainės lankomumo ir auditorijos vertinimui ir statistikos rinkimo tikslais.

JCDecaux slapukų pagalba gali rinkti anonimiškus interneto naudotojo srauto duomenis (naudojamos naršyklės tipas, puslapių peržiūrų skaičius, apsilankymų skaičius, tikslus maršrutas, kurį pasirinko interneto naudotojas svetainėje, svetainėje ar tam tikrame jos puslapyje praleisto laiko trukmė ir pan.).

JCDecaux arba jos pasirinktam paslaugų teikėjui teikiant paslaugas naudotojui slapukų ar panašių technologijų pagalba nebus renkami interneto naudotojo asmens duomenys, t.y. jo vardas, pavardė, telefono numeris ar elektroninio pašto adresas.

Duomenų rinkimo ir duomenų apdorojimo procesų metu JCDecaux arba jos pasirinktas paslaugų teikėjas gali naudoti interneto naudotojo IP adresą ir priskirti slapuką šiam konkrečiam IP adresui. Tai daroma tik geografinės buvimo vietos nustatymo tikslais, t.y. siekiant nustatyti regioną, kuriame interneto naudotojas prisijungia prie interneto svetainės. Šie duomenys kai kuriais atvejais gali būti naudojami asmens identifikavimui. Siekiant apsaugoti tokius duomenis, JCDecaux arba jos pasirinktas paslaugų teikėjas saugos šiuos duomenis, kurie yra užkoduoti, tik ribotą laikotarpį. Šie duomenys nėra prieinami statistinės rodyklės įrankyje ar kokiose nors kitose įmonės duomenų laikmenose.

Galima nesutikti su slapukų instaliavimu ir naudojimu, tačiau slapukų atsisakymas gali paveikti naudojimąsi tam tikromis mūsų svetainės funkcijomis.

Atkreipiame dėmesį, kad atsisakius slapuko instaliavimo ir naudojimo, interneto naudotojo galiniame įrenginyje instaliuojamas atsisakymo slapukas. Ištrynus šį atsisakymo slapuką, nebus galimybės identifikuoti interneto naudotoją kaip atsisakiusį slapuko. Analogiškai, kai sutinkama su slapukų naudojimu, instaliuojamas sutikimo slapukas. Priklausomai nuo jūsų pasirinkimo sutikimo ar atsisakymo slapukai turi likti jūsų galiniame įrenginyje.

Jūs galite nustatyti, kad jūsų interneto naršyklė praneštų jums, kai slapukas yra išsiunčiamas, taip suteikiant jums galimybę nuspręsti, ar priimsite jį, ar ne.

Visos naršyklės suteikia galimybę atsisakyti slapukų – atskirai po vieną arba visų iš karto. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės. Tolesnėse nuorodose rasite instrukcijas, kaip tai padaryti kai kuriose populiariausiose naršyklėse. Atminkite, jeigu naudojate kelias naršykles, nustatymo parametrus turite sureguliuoti visose naršyklėse.

Norėdami atsisakyti slapukų, naudojamų analizuoti svetainės tendencijas, svetainės lankomumui ir auditorijai vertinti ir statistikos rinkimo tikslais, pasinaudokite žemiau pateikta nuoroda ir pasirinkite “I WISH TO OPT OUT”:
http://www.xiti.com/en/optout.aspx (http://www.atinternet.fr/en/data_protection_policy/).

Detalias instrukcijas apie tai, kaip apriboti kitus slapukus, jų dalinai ar visiškai atsisakyti bei kaip juos išvalyti, rasite:

Google Chrome naršyklei spustelėkite šią nuorodą: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt;

Microsoft interneto naršyklėms žr.: https://privacy.microsoft.com/lt-lt/privacystatement/.  Pavyzdžiui, „Microsoft Edge“ leidžia užblokuoti arba panaikinti slapukus spustelint „Parametrai > Privatumas > Slapukai“;

Mozilla naršyklėms žr.: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Slapuk%C5%B3-valdymas/ta-p/9485;
 
Safari interneto naršyklei spustelėkite šią nuorodą: http://www.apple.com/legal/privacy/lt/cookies/.
 
Jei naudojate kitas interneto naršykles, informacijos, kaip atsisakyti slapukų, ieškokite naudojimosi jomis instrukcijose ar žinynuose. Išsamesnės informacijos apie slapukus ir jų nustatymų valdymą galite rasti: http://www.allaboutcookies.org.