Menu
  • En-Lt

1. Matomumo tyrimas

Matomumo tyrimu nesiekiame sužinoti, ką vartotojai teigia, kad mato ar pamena. Tyrimu siekiama išsiaiškinti, kur ir kiek laiko žmonės žiūri būdami lauke.

Lauko reklama nėra skirta sąmoningam vartojimui, tad tyrimo metu buvo stebimos žmonių žvilgsnių trajektorijos.

2. Reklamos plokštumų klasifikacija

Remiantis matomumo tyrimu ir laikantis griežtų tarptautinių reikalavimų buvo atlikta reklamos plokštumų klasifikacija, kurią patikrino ir patvirtino „Outdoor Impact“  techninis komitetas.

3. Kelionių tyrimas

Tyrimo metu buvo apklausti 1,250 Vilniaus miestelėnai, kurie reprezentavo visas socialines/demografines grupes. Tyrimo dalyviai 7 dienas išsamiai pildė savo kelionių dienoraštį.

Perkėlus žmonių kelionių dienoraščius į elektroninius žemėlapius, gauta daugiau kaip 500,000 kelionių Baltijos sostinėse.

4. Srautų duomenys

  • Vilniaus miesto savivaldybės srautų duomenys įgyti iš nepriklausomų tiekėjų, duomenys kasmet peržiūrimi.
  • Tad Outdoor Impact tyrimo duomenys yra patikimi, atnaujinti ir tikslūs.
  • Pėsčiųjų srautų duomenys surinkti analizuojant 50 svarbiausių mieto vietų.